Wilhelm-Leuschner-Straße 2
+49 (0) 9721 86699
ibv-schweinfurt@hotmail.de

Ihre Spende hilft!

Wir freuen uns, dass sie zur Förderung des Integrations- und Bildungsverein e.V. in Schweinfurt beitragen möchten. Bitte nennen sie auf der Überweisung den Verwendungszweck „Spende“. Wenn Sie ihren Namen und ihre Adresse deutlich auf dem Überweisungsträger vermerkt haben, erhalten sie selbstverständlich eine Spendenbescheinigung, die sie dann steuerlich geltend machen können.

Bitte informieren sie uns, wenn sie eine Spendenbescheinigung benötigen. Ihre Spende können Sie gerne an die folgende Bankverbindung überweisen:

IBV Schweinfurt e.V.
IBAN: DE 48 793 501 01 0000 8300 42
Bank: Sparkasse

oder PayPal

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

………………………………………

Türkçe:
Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Mübarek gün ve geceler sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Zira Ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:
“Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (El-Bakara, 195)

Peygamber Efendimiz S.A.V. zengin fakir her mü’mini infâka teşvik eder, bir Hurmadan başka bir şeyi olmayan için mü’min şöyle buyururdu:

“Yarım Hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” (Buhârî, Edeb, 34)

Yardımlarınız için bu Hesap Numarasını kullanabilirsiniz:

IBV Schweinfurt e.V.
IBAN: DE 48 793 501 01 0000 8300 42
Banka: Sparkasse

veya PayPal

Yardımlarınız ve Destekleriniz için teşekkür ederiz!